Vårt vintervackra Västbjörka

Har varit ute och fotat allt det vackra vi har omkring oss – det går ju bara inte
att låta bli!

Foto: Anne Höglin på Forsgatu