Några gårdar

Finngården

Finngården

Gården är en av de äldsta gårdarna i byn. Den ligger mycket vackert i en sydsluttning vid Öjavägen. Sedan några år är den helt renoverad från att ha stått tom i många år. Från Finngården har ovanligt många människor flyttat till andra gårdar i byn.
<><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>  <><><>

Forsgården på Forsbacken

P1010938

Det har funnits två Forsgårdar. Den gamla låg i norra delen av byn längs gamla bygatan mot Röjeråsen. Den nämns första gången i husförhörs- längderna från 1796-1805, då Forss Matts och hustrun Perols Kerstin från Stumsnäs flyttade med sina barn från den gamla Forsgården till den nuvarande på Forsbacken. Den blev under 1800-talet en av byns större och mest välbärgade gårdar, där flera familjer samtidigt samsades om byggnaderna.
<><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>  <><><>

Budä

Budä

Gården uppfördes på 1840-talet. ”Måss Jan” tilldelades fastigheten vid storskiftet på 1830-talet. Hans son hette också ”Måss Jan” och var byskolmästare i byn. På denna fastighet ”MåssJannâs” låg affären i byn, ”budä” som startades av Forss Erik Eriksson. 1969 upphörde byns affär.
<><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>   <><><>  <><><>

Blecko

Blecko

<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Gisslargården

Gisslargården

Finn Daniel med familj utvandrade och sålde den här gården år 1867. Därmed startade den stora utflyttningen från byn till Amerika.

Gården köptes tillbaka till släkten genom Finn Hans gift med Gisslar Anna. Barnbarnet Finn Erik Eriksson (Gisslar Erik) bodde ensam i den stora mangårdsbyggnaden under många år. På gården har funnits flera dalmålningar. Gården uppstod vid hemmansklyvning ca år 1800.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Karlsgården

Karlsgården

Det finns numera en enda Karlsgård kvar i byn. Vid den närliggande trevägskorsningen fanns förr byns majstång. Tidigare fanns i byns norra del flera Karlsgårdar utefter gamla bygatan mot Röjeråsen. Att gårdarna försvann berodde på att de köptes upp av Ickholmens Bruk.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Lindgården

Lindgården

Gården kom till vid storskiftet på 1830-talet, då Gisslar Hans Hansson från Vikarbyn, gift med Hjerp Anna Mattsdotter från byn, flyttade till gården. Deras dotter Anna gifte sig med Lind Erik från Vikarbyn. Annas brorsdotter Margareta övertog senare gården och blev Lindmor. Lindfamiljen var baptister.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Herrgården (Ârrgålsladu) – den äldsta Gudmundsgården 

Arrgålsladu

 

Den enda byggnaden, som nu finns kvar på gården, är ladan på bilden. Gårdsnamnet härrör troligen från Gudmund Hansson. Vi vet att hans son Anders Gudmundsson föddes på gården år 1619. Anders levde till 1703. I början av 1830-talet lämnade Gudmundsfolket över gården till Ickholmens Bruk. Brukets inspektor Herr Carl Robert Tunell och senare hans son inspektor Erik Gustav Tunell med familjer och många pigor och några drängar bodde på gården. Därför kom gården att kallas Herrgården. Noteras kan att under storskiftesarbetet 1825-1826 bodde även lantmätaren Johan Hardy med familj på Gumunsgården. Åren 1854-1865 fanns Kronolänsmannen Clas Julius Ekeroth med familj på gården.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Blecko Brittas gård
 Börtasgården

 

Gården uppfördes omkring år 1900 på Smedjegärdet (”Smijälô”), som är en del av den så kallade Storåkern (”Sturåkrôn”). Denna del av byn var då obebodd. Den närbelägna skolan (Petrus Ollas) kom till år 1914, då skolverksamheten stgartade där för klasserna 3-4.

Blecko Britta Larsdotter var född 1870 på den Bleckogård som senare kom att kallas Nordins. Vid 19 års ålder, höggravid, gifte hjon sig med jämnårige Börtas Hans.Han övergav henne några månader efter sonens födelse och for till Amerika. Britta levde som ensamstående mor på sin gård fram till ålderns höst. I början av 1900-talet tog hon varje sommar hand om ett 40-tal kor på fäbostället Lönnbodarna nära Finnbacka. Hon hade egna kor fram till 70 års ålder. Denna fromma, djupt religiosa och strävsamma kvinna lämnade Västbjörka 1956, då hon flyttade till sjundedagsadventisternas Ekebyholm utanför Rimbo.

<><><> <><><> <><><> <><><> <><><> <><><> <><><> <><><> <><><>

Gudmundsgården

Gudmundsgården

Nuvarande Gudmundsgården tillkom under senare hälften av 1700-talet. Hindrik Matsson från Vikarbyn gifte sig med Gudmunds Anna Olsdotter. De flyttade från den äldre Gudmundsgården, senare benämnd Herrgården, till en nybyggd gård en bit ovanför den gamla.

På gården finns ett gammalt härbre, som fungerade som byns gemensamma sädesmagasin.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Pransgården

Pranzgården

Prans är en sammandragning av Per Hans. Prans har varit den mest välbärgade gården i byn och byns ansikte utåt. En unik gård, som var helt intakt i 150 år från storskiftet.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Ur Jons gård

UrJon

Gården byggdes upp i samband med storskiftet på 1830-talet. Ur Jon från Vikarbyn tilldelades en gård på Västbjörka efter giftermålet med Blecko Kerstin från byn. Sedan kom ytterligare två generationer med UrJonar. Den senaste UrJonen var passande nog urmakare. Dessutom var han byggnadsarbetare i Stockholm och drev en taxirörelse.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Malnôsgården

Malnôsgården

Malnôs betyder Malins. Finn Malin levde den senare delen av sitt liv på den här gården. Malin Hansdotter kom från Lerdal och gifte sig med Finn Anders från Finngården. Senare ättlingar bytte ut gårdsnamnet Finn mot Finndell.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Börtasgården
P1020253

Börtasgården kom till genom en delning av den äldre Gudmunds-gården i början på 1700-talet. Börtas betyder Brittas och gården är uppkallad efter Brita (1682-1765) från Öja som gifte sig med Gudmunds Erik år 1707. Börtas Hans Hansson var en duktig smed, som levde på gården från 1847 till 1922. Gården hemsöktes svårt av TBC i början av 1900-talet.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Hagagården

Hagagården

Haga heter på rättviksmål Ågå. Den var en av flera Björkgårdar. Fastigheten blev uppköpt av Bergslaget. Flera olika arrendators-familjer har bott där. Gården är den enda i byn, som har kvar sin gamla karaktäristiska fyrkantform.
<><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><>  <><><> <><><> <><><>

Fler gårdar och beskrivningar kommer att läggas till framöver.