Ny brunnstrana på plats hos Lars på Forsgården

Brunnsstång, brunnssvängel, hinkflöjel, vindstolpe m.m. Kärt barn har många namn. Det beror på att benämningarna är dialektala eftersom sådana här brunnar har funnits över hela landet.
Men vad säger man i Rättvik? Vår lokala expert Bengt Norberg berättar att hela anläggningen kallas för brunnstrana och består av tre delar: Brunnsstock, (den stående delen), brunnssvängel (den långa hävstången) och hinkstång.
På rättviksmål brônnstrânu, (inkkaal ”hinkkal” på ”Västbjörkska”), brônnsstôkk, brônnssvänjil och inkstång.
Hur som helst har Lars gjort en stor kulturinsats som har rustat upp och bevarat den brunnstrana som tillhör hans gård.

Både brunnssvängeln och brunnsstocken är ordentligt tjärade och stocken har fått en ”plåtmössa” som skydd mot fukt och väta.

För ca 30 år sedan hjälptes Lars och hans pappa Arthur åt att byta ut den dåvarande brunnstranan. Men Forsgården är från 1800-talet så det har nog funnits fler brunnstranor tidigare.