Magisk morgonpromenad i Västbjörka

Dimman låg tät, varmt i luften och vindstilla den 1 augusti 2020

Glittrande spindelnät syntes överallt

Det är fortfarande spindelnät – och dimma i bakgrunden