Nu kommer fibern till Västbjörka

2018-01-07
Kundinstallationerna pågår för fullt och vi har driftsatt ca 20 st av 48 och jobbet fortskrider. Ni som har fått dosan installerad och inte får kontakt prova med att slå av dosan/ ta ur kontakten o försök igen. Har ni fortfarande problem så kan ni maila bokning@ledmont.se

2018-12-04
Vi kommer att påbörja fiberblåsning o svetsning av skåp o fiberstammar prel. v-50 och jobba vidare.. Om Gud vill o cykeln håller så kommer Ledmont ifrån Mora att kontakta er för en tid att komma hem till er för fiberinstallation. Samma dag som ni får installerat i ert hem så skall ni kunna använda den nya fiberanslutningen.

Nu är det färdiggrävt i byn enligt projektledare Håkan Westh på Dala Energis hemsida:

2018-11-27

Nu har vi äntligen schaktat klart el, vägbelysning o fiber. Det som kommer att hända nu är att vi blåser stamfibern ifrån Röjeråsen, Västbjörka och Öja. När detta är klart kommer fiberblåsning att ske ut till skåpen samt till er slutkunder. När detta är klart svetsas fibrerna ihop så alla får en egen väg till hela världen via Röjeråsen. Vi har som ambition att installationerna i huvudsak skall vara klara under kvartal 1 2019. Det kommer alltid att finnas de som ej har tid nu men det blir uppsamlingsheat i vår och sommar för utbor mm.
Vi kommer att rasera de gamla luftlinjerna i vinter när tjälen kommit.

2018-11-15
Hejsan!
Vi har schaktat klart det mesta och det har gått bra. Vi räknar med att vara helt klara i byn med schakten i mitten av november. Därefter skall vi  gräva stamkabeln ner till Öja efter vägen.
Målet är att inkoppling till kunderna kommer att ske successivt ifrån december och framåt.
Först skall fibern blåsas i de rör som grävts ner och sedan blir ni kontaktade för tidsbokning av er installation. När vi väl kommer så skall ni kunna använda er anslutning samma dag.
Vissa elavbrott kommer att ske när vi lägger om lågspänningsnätet men sedan får ni njuta av ett säkrare nät för framtiden.
Rasering av gamla elnätet kommer ske i vinter så ställ inga grejer under linjen utifall de försvinner under snön.
Innan midsommar kommer vi att återställa asfalt och eventuella skador.

Mvh Håkan West

2018-10-24 : Telefonsamtal med Håkan Westh, projektledare för vår fiber, Dala Energi:
De har ca 1 km kvar att gräva, bl.a. Inrikesgatu och Korsgatu. När allt är färdiggrävt,
kommer de att blåsa själva fiberkabeln från Röjeråsen – där det hela kopplas ihop – ut
till alla hushåll som beställt fiber i Västbjörka. Vi kommer då att se en tunn svart eller
mörkblå kabel sticka upp ur det rör vi har.
När allt är hopkopplat och klart ska vi bli kontaktade för inkoppling, förmodligen inte
förrän under första kvartalet 2019. Det har blivit lite försenat eftersom det var så
mycket berg!
Att gräva ner till Öja blir nästa etapp och påverkar inte oss.

Passade på att ta den här bilden under en skogspromenad den 25 oktober:

Det är våra nya elstolpar som ligger och väntar. De kommer från Moramast knappt
4 mil härifrån. Och det är ju bra att handla lokalt. Men innan de hamnade här fick de göra en tur ner till Örebro enligt en etikett. Ack ja, dessa obegripliga transport-omvägar!

2018-08-24 har man jobbat sig ner i byn och gräver utanför Finn-Eriks garage:

2018-07-13 har Dala Energi uppdaterat informationen på sin hemsida:
”Vi har startat schakten ifrån Röjeråsen och kommit ner till byn. Vi startar schakten på Bygatu och Storåkersgatu och går söderut in i byn. Thomas Hällström o gänget har semester v-29-31.
Målet att koppla in kunderna kommer att ske successivt ifrån september o framåt.”

Den 5 juli (vecka 27) hade man inte kommit längre än att det låg en massa kabelrullar och annan utrustning uppe vid gamla fotbollsplan.

Den 22 maj 2018 var det fullsatt i bystugan när representanter från Dala Energi äntligen hade något konkret att berätta om de planer på fiber som vi fick höra om på första informationsmötet redan i september 2015.
En sammanlagd sträcka på 4 km ska grävas eller schaktas runt om i byn.  Man börjar nästa vecka (22) eller veckan därpå uppe vid gamla skolan. Där ska vi kopplas ihop med en ledning från Röjeråsen. Ca 2 månader ska schaktningen ta med uppehåll för semester veckorna 29-31. Men man svävade lite på målet om tiden och sade att ”det beror på vad det är för mark ni bjuder på”! Inom det här året ska sedan allt vara klart och vi ska ha fungerande fiber.
Erbjudandet gick ut till 76 hushåll och 43 har antagit det i nuläget. Fler kan ansluta sig under 14 dagar till men till ett något högre pris. Ansluter man sig senare kommer det att kosta uppåt 30.000:-

Dala Energi har också en uppgörelse med kommunen om att elledningar ska grävas ner samtidigt med fiberledningarna, men förstås i olika kablar.