Nu händer det saker vid verkstaden!

Både verkstaden och skolan har sålts av Skomar Anders till Urban Lindström, Däckverkstaden i Vikarbyn, och hans fru Therese.
Nu pågår uppröjningsarbeten. De stora betongblocken från en tidigare byggnad som rivits, ska forslas bort. Sedan gäller det att hitta en vattenledning under rasmassorna. Övrig bråte på tomten ska också bort. Efter det ska marken planas ut och bli grusplan och gräsmatta. Det ska inte bli uppställningsplats för bilar eftersom Urban inte vill ha bilarna utomhus.
I själva verkstaden ska ny vattenledning, dusch och toalett installeras. En del av verkstaden hyrs redan ut och en del används som kontor.
Skolan
Taket på skolan har tätats. Fönster ska ses över och bytas ut. Sedan ska det grävas upp runt skolan och sås gräs omkring. Det krävs alltför stora jobb att rusta skolan invändigt, så att den kommer att användas som förråd.
Förråden
De båda träbyggnaderna i vinkel mot verkstaden ska rivas.
Urban  påpekar för säkerhets skull att allt kommer att ta tid eftersom han också driver Däckverkstaden i Vikarbyn bakom pizzerian.

22 oktober 2022 Nya ägarna Therese och Urban Lindström
3 november 2021 såg det ut så här. Alla betonsrester är bortforslade och marken har sedan fyllts igen med jord. Det får stå så över vintern och nästa år täckas med grus.