Ickåns kvarnar

Tar man en promenad ner till Ickån från Västbjörka kommer man till Nykvarn, idag en rofylld plats med en liten badstrand. Man hör vattnet i ån som sakta porlar eller brusar beroende på årstid, vid kraftverksdammen.

Annat var det förr. Då var här liv och rörelse av alla västbjörkabor som skulle till kvarnen med sina kärror för att få sin säd mald. Likaså var det full fart på flottningen i ån. Den upphörde under 1960-talet. Några spår efter flottningsrännan finns inte kvar.

Det som minner om gångna tider är en stenmur och en stengrund efter den gamla kvarnbyggnaden. Intill finns idag en slogbod. Likaså finns en bit bort till vänster den gamla mjölnarbostaden kvar som idag är ett sommarboende. Till höger ovanför badstranden finns också den gamla flottarbaracken kvar, även den i form av en sommarstuga.

Så här såg kvarnen ut på Herbert Heds målning (som hänger i bystugan)
Tavla Nykvarn

… och det här är kvarnen som man såg den när man kom ner från Västbjörka. Fotot är från 1920.
030kvåräframifrå
Kvarnen byggdes 1882 och brann ner 1945. Innan Nykvarn byggdes fanns det många små skvaltkvarnar både uppströms och nedströms som då lades ner.
På bilden nedan syns Nykvarn från sidan med gamla kraftstationen nedanför. I bakgrunden ser man mjölnarbostaden.

031kvåräatifrå

På den här bilden finns bara kraftstationen kvar sedan kvarnen brunnit. Lägg märke till flottningsrännan som också syns på bilden ovan. I dag har man inte lyckats hitta en enda bevarad flottningsränna i hela kommunen (Rättvik, Boda och Ore) trots idoga efterforskningar.
033kraftstation utan kvarn

På den här  kartan från 1850 ser man de olika kvarnarna längs Ickån. Lägg märke till vägen ner från Westerbjörken.

Karta Ickåns kvarnarLiderkvarn längre upp var röjeråsbornas kvarn.

035Lidôrkvårär

Gamla kraftstationen vid Liderkvarn. Det är en ”uppiffad” kraftstationsbyggnad. Kraftstationen upphörde vid den kraftiga vårfloden 1966, då dammen brast och förstördes.
036 Liderkvarn nytagen bild

Här är en bild från idag av den raserade Liderkvarnsdammen.037 Liderkvarn raserade dammen

Ännu längre upp låg Brännkvarn och Brännsåg, som användes av garsåsbor.
029 1668 karta nordvästHär en riktigt gammal karta från 1668 där man hittar namnen på våra byar med ålderdomlig stavning, bl.a. Västbjörka, Röjeråsen, Vikarbyn m.fl.

Faktaunderlag och bilder kommer förstås från Bengt Norberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *