I väntan på Midsommar 2024

Här ligger majstången och väntar på att bli klädd till Midsommar!

Roligt att så många kom och hjälpte till att ta ner stången! Det gick i ett huj! Sedan fortsatte planeringen inne i Bystugan och det var också snabbt avklarat! Tack till
alla som hjälpte till, bl.a. många ungdomar. Ni behövs i byn!

Nu har programmet för firandet blivit klart, se affischen nedan!