Dags för 2024 års första bystugeträff!

Onsdag 31 januari kl. 18 i Bystugan. Mycket välkomna både gamla och nya deltagare!