Historia

UllkorgenByn har gamla anor och fanns säkert redan under medeltiden. På en av Skött­går­darna upptäcktes i början av 1900-talet en gammal ullkorg från 1200-talet. Den är snidad med fornnordisk ornamentik i form av bl.a. drakslingor. Korgen överfördes till Nordiska Museet, men en kopia finns på Gammelgården i Rättvik.

 

 

  • År 1442 omtalades en Niclis Laurson Birkiom i samband med ägotvister med orsakarlar vid Icksjön.
  • I jordeboken från 1549  återfinns byn Byrke.
  • Bijrke, Byrka, Westerbercke och Biörkia (från Älvsborgs lösen 1571) är andra benämningar på byn från 1500-talet.
  • Omkring 1670 består byn Westerbiörken av 29 hemman (nominati). Endast två byar i Västbygge fjärding var större (Röjeråsen och Vikarbyn). Wester­björken, Westbjörken, Westerbjörkan och Westbjörka är andra äldre benäm­ningar på vår by.