Aktiviteter

Luciakaffet den 15 december
ägde rum när det var skridskobana på byvägarna. Det bidrog nog till att inte så många vågade sig ut. Av de 22 som deltog var det flera som tog bilen några hundra meter på grund av halkan! Här sitter några av de som var med:
Adventsfika3

P1020586

Per förrättade dragning på alla lotterier …
Per lottdragning

…och Kerstin kollade i lottlistorna vilka som vunnit:
Adventsfika2 2013

Höstvandring väster om byn
Söndag 20 oktober kl. 13.00 – 16.00
Alla är välkomna att delta i en stövelvandring. Medtag fika. Vi samlas vid majstången och går västerut. Vi tittar efter gamla inägor, vägar (stigar), lador och lämningar efter tidigare verksamheter mm. Vandringsrutten planeras bli följande:
Skoḷvâlln, Tjittgâtu, Pârbusänjô, Kujäḷ, Skvâllrô, Gnisskvårväjôn, Vârjgrôming, Mussar, Kvårmirä, Tuvnäs, Gnisskvårär, Kvårä, Môrkusär, Säḷsmor, Kvårlindor, Brôstô, Lidôrkvårär, Lidôrkvårmirä, Kalusrôning, Åkmor, Kvårbåkkar, Lomårkälla å emivir ätt Kvårväjôn båta Skoḷvâlln attô.

Därefter klockan 16.00 i Bystugan:
Prisutdelning orientering kulturpasset 2013. Några priser utlottas till de personer som klarade uppgiften och hittade samtliga 15 kontroller. Sommarens aktivitet utvärderas.
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

Midsommarfirande

Torsdag 21 juni kl. 20.00 samling vid majstångsplatsen. Vi hjälps åt att klä och resa majstången medan spelmännen bidrar med uppmuntrande musik! Fika i bystugan, lotteriförsäljning, korv och läsk.
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

Städning av bystugan måndag 27 maj kl. 19.00

Ju fler vi är desto fortare går det! Tag gärna med diverse redskap. När vi är klara fikar vi tillsammans ute i förhoppningsvis skön kvällssol!
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

Årsmöten

Årsmötena för Bystugeföreningen, Västbjörka Väg- och Vattensamfällighetsförening och Västbjörka Bysamfällighetsförening är nyligen avklarade. Vi har också firat Valborg och närmast på programmet står det traditionella Midsommarfirandet.