Skola

Majstången vårMajstången står idag på den gamla skolvallen. Här låg byns småskola. Den revs 1963 och var då nästan 100 år gammal. Men skolverksamheten hade upphört redan i början av 1930-talet. Skolbygg­naden användes också för bystämmor, kalas och andra gemensamma träffar. Byns gamla spruthus skymtar till vänster.

Petrus Ollâs skola

Ytterligare en skola har funnits i byn. Klasserna 3 och 4 gick åren 1914-1946 i en byggnad, som brukar benämnas ”PetrusOllâs”, eftersom Petrus Olof var lärare där under lång tid. Byggnaden ligger längst upp i byn längs vägen upp till Röjeråsen.

Petrus Ollâs

 

Här står Petrus Olof Andersson med sina elever i klass 3-4 på ett skolfoto från 1915. Barnen kom från Västbjörka och Röjeråsen.

172xPetrusOllâstidig