Utvandring till Amerika

Utvandrarstenen

Under 1860-talet började den stora emigrationen till Amerika. Över 70 personer kom att utvandra från byn. Några gårdar försvann helt. En gård köptes upp av Stora Kop­par­bergs Bergslag. Denna gård är nu den enda bevarade fyrkantbyggda gården i byn. Stenen står som minne av alla dem som utvandrade från byn.