Kulturpasset 2013

Orientering Västbjörka

Lär känna byn och dess omgivningar. Finn 15 kontroller under tiden
17 juni till 1 oktober  2013

Hjälpmedel: en plastficka innehållande karta med inritade kontroller, kontrolldefinitioner och startkort. Paketet fås hos Gunnar Mases och Bengt Norberg.

På varje kontrollskärm finns en bokstav, som ska föras in på startkortet. Bokstäverna bildar ett ord, som har att göra med bevarandet av vår hembygds kultur.

De ifyllda korten läggs sedan i en låda utanför bystugan.

Sommarens kulturpass utvärderas någon gång i oktober. Då utlottas priser till personer, som klarat uppgiften.

Detta sker i bystugan vid tidpunkt som kungörs senare.

Lycka till!

Gunnar Mases och Bengt Norberg