Det avverkas för fullt runt byn

Ner mot Ickån

Röjeråsvägen ner mot Vikarbyn